Når snakken falder på teknologisk udvikling og digitalisering hører man ofte nogle folk sige at digitaliseringen slet ikke er så god, da den ‘dræber’ mange jobs, og allerede nu hører man også om folk der frygter at de kommer til at miste deres jobs til robotter på grund af de øgede investeringer i AI eller kunstig intelligens. Men hvis i spørger mig holder det ikke helt stik og det er der tre gode grunde til.

1: Jobs bliver ikke nedlagt – de bliver flyttet

Det første argument som jeg ikke bryder mig om, er at digitaliseringen dræber jobs – det gør den ikke i lige så høj grad som den flytter jobs. I de seneste 30 år er antallet af outsoursede jobs fra Europa og Nordamerika til Afrika og Asien steget markant og dette er blandt andet fordi at en række industrier ikke kan konkurrere i vores lande, fordi vi er blevet for velstående til at man kan leve at dette erhverv. Grunden til dette er selvfølgelig at vi har fået andre jobs som er mere profitabele og mere skånsomme for vores kroppe. I stedet flytter disse jobs til andre lande hvor de er med til at øge de lokales købekraft og dermed skaber de grobund for øget eksport fra vores del af verden.

2: Teknologisk udvikling er vores bedste mulighed for at skabe højere lønninger

Det næste punkt går lidt i forlængelse af det jeg har skrevet ovenfor. For den teknologiske udvikling, herunder investeringer er i høj grad det der skal til hvis man som arbejder skal kunne øge sin produktivitet og dermed marginal nytte for sin chef. Tænk tilbage på tiden for 50 år siden – der tog det langt længere tid at dele post ud – det gjorde det selvfølgelig fordi man ikke havde de samme maskiner i form af biler og logistik setup til at assistere og dengang havde man uden tvivl en lavere løn relativt set, end hvad en post mand har i dag. Det samme er tilfældet for fabriksarbejdere her i dag selvom at mange fabriksarbejdere faktisk tjener rigtigt gode penge. Udover at øge produktiviteten på en fabrik vil maskiner også kunne foretage flere af de sure funktioner såsom tunge løft, hvilket bidrager til øget velvære og færre arbejdsskader, hvilket i sidst ende gavner den ansatte på gulvet mere end chefen på kontoret.

3: Digitaliseringen skaber øget gennemsigtighed og øget innovation

En sidste ting som man skal huske på er at digitaliseringen, særligt inden for detailhandlens er med til at skabe øget gennemsigtighed, hvilket bidrager til at man som forbruger er bedre i stand til at få de bedste produkter til de bedste priser. Det øger dermed vores alle sammens købekraft og det kommer til at skabe mere vækst end der eller ville have været. Den øgede digitalisering gør også at konkurrencen stiger, hvilket kun kan løses med øget innovation. Dette kan både betyde at nye programmer udvikles men det kan også betyde at nye koncepter og trends kommer til at se dagens lys, hvilket også bidrager til at skabe øget vækst og ikke mindst flere arbejdspladser – også flere end der bliver flyttet eller forældet af den teknologiske udvikling.

Digitalisseringen dræber ikke jobs – den skaber jobs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *