Digitalisering er i løbet af de seneste par år blevet det nye store buzz-ord men langt de færreste forestiller sig egentlig hvor gennemgribende digitaliseringen er. Ofte kommer der argumenter frem i den offentlige debat om at teknologi er til skade for jobskabbelsen fordi at den erstatter mennesker med maskiner. Men i netop denne debat er er nogle centrale antagelser og argumenter som belejligt gemmes væk. Her kommer der tre af dem.

1: Digitaliseringen er ikke noget nyt – men har eksisteret i over 50 år

Det første man belejligt glemmer når man taler om digitaliseringen i dag er at det i bund og grund ikke er et nyt fænomen – det er blot først inden for de sidste ti til femten år at den er blevet så fremtrædende som det er tilfældet. Men hvis man kigger relativt på det så går digitaliseringen langsommere idag end den gjorde da den først begyndte at rulle i 1940-1960’erne. Det var nemlig i denne periode at den teknologiske udvikling for alvor tog fart, med udviklingen af de første computere hvilket skabte grobundet for mere mobile radioer, nye kommunikationsformer og ikke mindst det første spæde skridt til at opbevare store mængder data digitalt.

Udviklingen i 1960’erne og frem til 1980’erne kan virke beskedne men når man tænker på hvor meget teknologi der skulle skabes for at nå dertil hvor vi er i dag, kan man godt sige at digitaliseringen er begyndt at aftage i fart, da vi lige nu bruger mere energi på at udbrede eksisterende teknologi til nye dele af vores økonomi fremfor at opfinde helt nye teknologier. Et godt eksempel på dette er internettet. Det er ikke en ny opfindelse, og de udviklinger der sker idag handler mere om at forbedre et eksisterende produkt fremfor at opfinde afløseren for internettet – hvilket dog kan komme med viritual reality!

2: Digitaliseringen skaber flere jobs end den ‘dræber’

En anden udbredt myte er at digitaliseringen dræber flere jobs end den skaber. Man hører ofte folk spørge hvad vi alle skal leve af, hvis vi lader digitaliseringen tage over, da det vil medføre at mange jobs nedlægges. Men her skal man både tænke over denne udvikling i kvantitative og kvalitative termer. For det er rigtigt at digitaliseringen og særligt digitale virksomheder hurtigt har overtaget en lang række funktioner og gjort en række jobs overflødige. Det mest grelle eksempel på dette er måske Amazon der takket være sit store setup og lave priser har ‘dræbt’ over 800.000 jobs i USA. Men mange af disse jobs er ikke særligt produktive og det betyder at dem der har dem, ikke vil være i stand til at få en særlig høj løn på den lange bane. Imens skaber digitaliseringen en lang række nye underindustrier hvor medarbejderne har en stor produktivitet og dermed får de en høj løn hvilket ikke overraskende manifesterer sig i et højt forbrug hvilket skaber øget økonomisk vækst. Kort sagt fjerner digitaliseringen dårligt betalte jobs med godt betalte jobs. Og dette skaber nye industrier og arbejdspladser med en højere løn.

3: Uden digitalisering skulle man øge indvandringen markant

En tredje ting som man glemmer når man taler om digitaliseringen er at hvis ikke vi lader maskiner overtage visse funktioner i vores samfund så vil man skulle øge indvandringen til vores del af verden ganske markant, da vores livsstil gør at vi ikke får lige så mange børn som tidligere og det betyder at vi i bogstaveligste forstand for brug for flere hænder. Indvandring er en varm kartoffel i den danske debat og derofr kan det overraske at dette argument ikke er blevet bragt på banen før. Selv har jeg ikke mange holdninger til indvandring, men påpeger blot sammenhængen imellem forventet indvandring i forhold til udviklingen på arbejdsmarkedet herhjemme.

Tre ting folk glemmer når vi taler om digitaliseringen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *